Protestantse Diaconie Nijmegen

Opvang vluchtelingen in Heumensoord

Sinds oktober verblijven er ongeveer 2000 vluchtelingen op de tijdelijke noodopvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op Heumensoord. De opbouw van de locatie is nu zover klaar, dat de komende tijd nieuwe groepen ontvangen kunnen worden. De opvanglocatie heeft plek voor 3000 mensen en blijft open tot 1 juni 2016. Het COA bepaalt wat er op het terrein gebeurt en is verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen in het opvangcentrum (bed en eten).

Vanuit de kerken en levensbeschouwelijke groeperingen in Nijmegen zijn er natuurlijk ook vele vrijwilligers die zich willen inzetten. Het idee is om dit niet op eigen houtje te ondernemen, maar ons aan te sluiten bij de bestaande structuur voor het aanleveren van goederen en inzet van vrijwilligers. We zullen op deze website regelmatig een update geven van de stand van zaken en de ontwikkeling van initiatieven.

Update vluchtelingen in Heumensoord (29-10-2015)

Aandachtcentrum bij de opvang

Inmiddels heeft ons vooroverleg op vrijdag 2 oktober (brainstormen over een mogelijke stilte-aandachts-ontmoetingsplek nabij het opvangcentrum) geresulteerd in een enthousiaste respons van ruim 50 vrijwilligers. Zij willen meewerken aan de openstelling van de ontvangsruimte van de kerk in Brakkenstein als ontmoetingsplek, met de mogelijkheid de kerk te gebruiken als stilte-bezinningsruimte. Vanaf maandag 26 oktober zal op deze plek aan de Heyendaalseweg 300 (vlak bij de bosingang van het centrum) tussen 10.30 en 13.00 uur gelegenheid zijn voor de vluchtelingen om op verhaal te komen. Steeds zullen er 5 vrijwilligers zijn om te zorgen voor dat gesprek bij een kopje koffie of thee. In een vooroverleg met de vrijwilligers in nadrukkelijk besproken dat we mensen alleen een luisterend oor kunnen bieden, dat we helemaal geen individuele beloften kunnen doen op het gebied van geld of kleding oid en dat we natuurlijk ook geen enkele vorm van bekeringsdrang op wel gebied dan ook, zullen laten zien. Geprobeerd wordt om in die ontmoetingsruimte relevante informatie voor de vluchtelingen te verzamelen, zodat er langzamerhand een informatietafel ontstaat. Het geheel is een avontuur, we weten echt nog niet wat ont te wachten staat. Na enige tijd zullen we evalueren en beleid bijstellen. Coördinator van dit project is Hans Bots: jah.bots@gmail.com

Kleding voor Heumensoord

De sorteerlijn bij de Kledingbank is in volle gang, dagelijks met tientallen vrijwilligers, maar er is zoveel tweedehandskleding aangeboden dat er voorlopig genoeg is om uit te zoeken en het geheel wat verstopt dreigt te raken. Daarom is er voorlopig een stop op het innemen van de kleren bij de STIPS. Liefst willen we dat mensen hun kleding nog even vasthouden tot een nieuwe oproep om het te brengen. Mocht iemand het echt kwijt willen dan kan het altijd nog bij de kledingbank zelf worden afgeleverd, overdag. Winkelsteegseweg 144. Nodig blijft voor de aanschaf van ondergoed voor de vluchtelingen dat de kledingbank geld ontvangt van verschillende kanten. Gift of collecte kan worden gestort op rekening nummer NL05 RABO 0173 9045 72, t.n.v. St. Kledingbank Nijmegen ovv ondergoed Heumensoord.

Andere activiteiten

Vluchtelingenwerk is met een grote groep vrijwilligers actief op het terrein om mensen van informatie over hun procedure te voorzien. Inmiddels ontstaan er ook andere initiatieven, zoals activiteiten voor de kinderen en sportactiviteiten. Langzaamaan ontslaat er ook ruimte om bepaalde activiteiten te laten plaatsvinden op het centrum zelf. Wil iemand hier aan meedoen dan moeten ze zich opgeven via de website www.stipnijmegen.nl.

Geld?

De vluchtelingen die in Heumensoord neerstrijken zullen waarschijnlijk niet veel hebben en vele verzoeken kunnen er ook komen om individueel mensen geldelijk te ondersteunen, misschien nog niet eens voor hen zelf en voor hun gezinnen, maar ook voor de familieleden die nog ergens in Europa onderweg zijn, of nog vast zitten in hun thuisland. Hoe schrijnend zo'n situatie misschien ook is, het is onbegonnen werk om mensen individueel te ondersteunen in hun vraag om geld. Bedenk wanneer je een mens in deze opvang financieel gaat steunen, er binnen de kortste keren vele andere met vergelijkbare of misschien ook wel meer schrijnende situaties op je stoep staan. Vriendelijk verzoek dus ook om geen mensen te verwijzen naar pastorie of spreekuur diaconie met zo'n vraag. We zullen keer op keer nee moeten verkopen en vanwege de grote toeloop misschien ons gewone werk helemaal niet meer kunnen doen. We zullen eraan moeten wennen dat we niet al hun problemen kunnen oplossen, het zou ons ver overstijgen. Wat dan wel? We kunnen wel meeleven met mensen, hun verhaal aanhoren (zie ook begin van deze mail over het aandachtcentrum). We kunnen verwijzen naar de opvang van het COA, en de Welkom Winkel, waar in de directe behoeften van de mensen kan worden voorzien. We kunnen verwijzen naar de mensen van vluchtelingenwerk die ook op het centrum aanwezig zijn om de juridische zaken rond hun vluchtverhaal te behartigen en we kunnen door onze open, welkome houding naar deze vluchtelingen - ook ten opzichte van onze kennissen en contacten die iets minder open staan voor hun komst - de vluchtelingen een goed verblijf in onze stad proberen te bezorgen.

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen

Update 01-10-2015

Aandacht centrum bij de opvang?

Het lijkt erop dat de eerste mensen nog voor het weekend zullen arriveren. Het centrum zal een doorgangsplek worden waar mensen dus maar kort zullen verblijven. Voor zover ik begrepen heb zal er in het centrum geen bezinnings/stilteruimte komen voor de vluchtelingen. Van verschillende kanten (vanuit kerken en levensbeschouwelijke groeperingen) zijn over zo'n aandacht centrum ideeën opgekomen. Het lijkt mij goed om hierover met elkaar te overleggen, om de krachten in deze te bundelen. Wie in dat overleg geïnteresseerd is wil ik graag uitnodigen om vrijdag 2 oktober om 12.00 uur bij elkaar te komen op de Haard, Huis van Compassie, Groenestraat 170, om te brainstormen over de mogelijkheden en met elkaar actie hierop te ondernemen.

Kleding voor Heumensoord

Inmiddels is er op de Kledingbank een hele nieuwe sorteer lijn in een aparte hal in gebruik genomen. Daar worden vanuit de aangeleverde zakken tweede handskleding pakketten gemaakt op maat en geslacht, die dan vervolgens weer naar de opvang zullen worden gebracht om daar te worden uitgedeeld. Ook is er meer duidelijkheid over de mogelijkheden om kleding voor de opvang van vluchtelingen in Heumensoord aan te leveren. Je kunt de gegevens lezen op www.noodopvang.stipnijmegen.nl maar voor het gemak hier even de samenvatting.

De wijk informatie- en adviespunten Stips in Nijmegen zijn op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur open als afgiftepunt voor het Rode Kruis. Mensen kunnen dan kleding en spullen brengen voor de noodopvang in Heumensoord. Na sortering door vrijwilligers van de Kledingbank worden deze spullen naar de Welkom Winkel gebracht, waar de bewoners van Heumensoord een pakket kunnen afhalen.

Welke spullen zijn er nodig?

 • winterkleding (o.a. jassen en truien): heel, schoon en gewassen
 • sjaals, handschoenen en mutsen: heel, schoon en gewassen
 • hoofddoeken (vrouwen)
 • trainingspakken, joggingbroeken
 • schoenen: schoon, niet afgedragen
 • nieuw ondergoed
 • nieuwe sokken
 • toiletartikelen: ongeopend en/of nieuw in verpakking (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, scheerschuim, scheermesjes, maandverband, tampons)
 • gezelschapsspelletjes
 • De vluchtelingen die naar Heumensoord komen hebben vaak niet meer bij zich dan de kleren die ze dragen, met name kleinere mannenmaten (s/m) zijn welkom.

  Hoe aanleveren?
  U kunt uw spullen schoon en heel aanleveren bij de Stips. Om het sorteren zo makkelijk mogelijk te maken, verzoeken we u de kleding als volgt aan te leveren: mannen-, kinder- en dameskleding apart in stevige tasjes, dichtgeplakt en met een sticker erop met wat erin zit (mannen, vrouwen of kinderkleding) en welke maat. Graag ook truien bij truien, sokken bij sokken en geen zakken met van alles wat en maten door elkaar. Schoenen graag per paar aan elkaar gebonden en eventueel een labeltje eraan met de maat. Alvast heel erg bedankt voor dit voorwerk, dan kunnen onze sorteerders uw gift snel verwerken! Aangebroken, vieze en/of kapotte dingen worden niet aangenomen! Overigens zullen de vluchtelingen meestal kort in de noodopvang blijven. Daarna komen er nieuwe vluchtelingen. Er is dus blijvende behoefte aan spullen!

  Locaties
  U kunt uw spullen brengen naar de Stips (wensdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur):

 • Stip Centrum, Papengas 8
 • Stip Dukenburg, Meijhorst 7039
 • Stip Lindenholt, Zellersacker 1003
 • Stip Midden, Thijmstraat 40
 • Stip Nieuw-West, Symfoniestraat 166
 • Stip Oost (vanaf 2-10), Elzenstraat 4
 • Stip Oud-West, Tweede Oude Heselaan 386
 • Stip Zuid, Couwenbergstraat 22, Nijmegen
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Professor Molkenboerstraat 3

 • De kleding kan ook dagelijks tussen 10 en 16 uur worden aangeleverd op de kledingbank zelf Winkelsteegseweg 144, hal 6.

  Geld?

  In het komende weekend zal er in de Ontmoetingskerk, Maranathakerk en de kleine Bartholomeus kerk in Beek gecollecteerd worden voor de vluchtelingen in Heumensoord. Het geld zal worden besteed aan de Welkom Winkel van het Rode Kruis die daar zo snel mogelijk zal worden neergezet. De vluchtelingen die daar korte tijd zullen neerstrijken zullen waarschijnlijk niet veel hebben en vele verzoeken kunnen er ook komen om individueel mensen geldelijk te ondersteunen, misschien nog niet eens voor hen zelf en voor hun gezinnen, maar ook voor de familieleden die nog ergens in Europa onderweg zijn, of nog vast zitten in hun thuisland. Hoe schrijnend zo'n situatie misschien ook is, het is onbegonnen werk om mensen individueel te ondersteunen in hun vraag om geld. Bedenk wanneer je een mens in deze opvang financieel zal gaat steunen er binnen de kortste keren vele andere met vergelijkbare of misschien ook wel meer schrijnende situaties op je stoep staan. Vriendelijk verzoek dus ook om geen mensen te verwijzen naar pastorie of spreekuur diaconie met zo'n vraag. We zullen keer op keer nee moeten verkopen en vanwege de grote toeloop misschien ons gewone werk helemaal niet meer kunnen doen. We zullen eraan moeten wennen dat we niet al hun problemen kunnen oplossen, het zou ons ver overstijgen. Wat dan wel? We kunnen wel meeleven met mensen, hun verhaal aanhoren. We kunnen verwijzen naar de opvang van het COA, en de Welkom Winkel, waar in de directe behoeften van de mensen kan worden voorzien. We kunnen verwijzen naar de mensen van vluchtelingenwerk die ook op het centrum aanwezig zullen zijn om de juridische zaken rond hun vluchtverhaal te behartigen en we kunnen door onze open, welkome houding naar deze vluchtelingen (ook ten opzichte van onze kennissen en contacten die iets minder open staan voor hun komst) de vluchtelingen een goed verblijf in onze stad proberen te bezorgen.

  Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen