Protestantse Diaconie Nijmegen

Seniorendiaconaat

De diaconie is sterk betrokken bij het werk van de Protestantse Vrouwendienst (PVD). Ze neemt de kosten van dit werk geheel op zich. Daar waar het gaat om ondersteuning van ouderen ter voorkoming van een maatschappelijk isolement is het werk ook uiterst diaconaal.

Berichten over de situatie waarin senioren zich soms in verpleeghuizen bevinden, baren ons regelmatig zorgen. In de komende jaren willen we proberen een beeld te krijgen van de situatie in de Nijmeegse verpleeghuizen, om te zien of het nodig is om ook vanuit het diaconale werk een bijdrage te leveren aan het welzijn van ouderen in verpleeghuizen.