Tien woorden in diaconaal perspectief

Zeven werken van barmhartigheid