Protestantse Diaconie Nijmegen

M25 in Nijmegen

M25 wil jongeren meer betrokken maken bij de samenleving. Van september 2009 t/m december 2011 heeft M25 Nijmegen dat gedaan vanuit de diaconie door het aanbieden en begeleiden van maatschappelijke stages. Vanwege een tekort aan subsidie is dit niet meer mogelijk.

In de Ontmoetingskerk heeft M25 echter een nieuwe werkwijze gevonden, waarin het doel behouden blijft. M25 Nijmegen richt zich nu meer op de kerkelijke jongeren en wil hen diaconale projecten aanbieden waarin zij hun christelijke wortels letterlijk handen en voeten kunnen geven. Door samen met jongeren activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld ouderen, dak- en thuislozen, mensen met een licht verstandelijke beperking of vluchtelingen kun je iets voor anderen betekenen en dat is vaak nog heel leuk om te doen ook!

Kijk voor meer informatie op: M25 Ontmoetingskerk.

Oorsprong M25

In 2003 is binnen de Diaconie Delft het project M25 opgezet vanuit de katholieke kerk. Zij wilden een vervolgtraject aanbieden aan jongeren die het vormsel hadden gedaan. Ze wilden deze groep jongeren meer betrokken laten raken bij de minderbedeelden in de samenleving. Vandaar de naam M25 die gebaseerd is op de bijbeltekst uit Matteus 25, waarin Jezus vertelt hoe je iets kunt betekenen voor mensen die honger of dorst hebben, die vreemdeling zijn, geen kleding hebben, ziek of gevangen zijn.