PROTESTANTSE VROUWENDIENST (PVD)

In de Protestante Vrouwen Dienst (PVD) zijn enthousiaste medewerksters actief die gemeenteleden van 70+ bezoeken.
Eveneens verzorgen de dames eens per maand een contactbijeenkomst.
U kunt terecht bij de PVD in sectie Stad of in sectie Dukenburg/Lindenholt/Hatert.

Het werk van de PVD wordt sinds jaar en dag door de diaconie financieel ondersteund.

Huisbezoek

De medewerksters gaan op huisbezoek bij minder valide en eenzame ouderen om een praatje te maken en voor een luisterend oor. Vaak is dit bezoek nog het enige contact dat de mensen met de kerk hebben. Bij jubilea of ziekte nemen ze een bloemetje mee. De bezoeksters geven door wanneer er bezoek van een predikant of pastoraal werker gewenst is.

Contactbijeenkomsten

Seniorenmiddag: Vrijwilligersproject “Fietsen alle jaren”, met proefrit

Eens per maand is er gelegenheid om in de kerk een gezellige contactbijeenkomst te bezoeken. Vervoer kan meestal geregeld worden. De leiding spant zich elke maand in om een aantrekkelijk programma samen te stellen. De data worden steeds vermeld in het kerkblad Over & Weer en in de nieuwsbrief die elke zondag in de kerken wordt verspreid. De kerkelijke feesten, Pasen en Kerst, worden gevierd met een liturgie en een maaltijd. In de maand mei is er een gezamenlijk uitje en het jaar wordt in juni afgesloten.

Wilt u eens een contactmiddag bijwonen? U bent van harte welkom.

Wie zich als vrijwillig(st)er aan wil sluiten bij de P.V.D. wordt óók zeer hartelijk welkom geheten!

Meer weten?

Voor de sectie Stad kunt U contact opnemen met:

  • Addie Wanders, tel. 024- 3558471

Voor Dukenburg/Lindenholt en Hatert kunnen belangstellenden zich richten tot:

  • Elly v d Made, tel. 024 – 3556877
  • Mien Poortman, tel. 06 – 81362103