Welkom bij de Protestantse Diaconie Nijmegen

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen.

In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. De diaconie geniet bekendheid in het lokale netwerk van sociale hulpverlening in Nijmegen. Dankzij de jarenlange ervaring die we met dit werk hebben opgedaan, doen velen een beroep op ons.

Het spreekuur vindt plaats op:
Maandag en donderdag van 09.00 tot 11.00 uur

Lutherse kerk
Prins Hendrikstraat 79

Kijk voor de activiteiten van het Huis van Compassie op
www.huisvancompassienijmegen.nl