Ondanks dat we in welvarende tijden leven, vallen vaak nog de zwakkeren buiten de boot en is er veel onzichtbaar en onnodig lijden. In de media en politiek is hiervoor alleen zo nu en dan aandacht. De diaconie trekt zich het lot van de zwaksten wel aan en helpt waar het kan.

Daarbij is uw steun onmisbaar!

Als we allemaal ons steentje bijdragen kunnen we de nood van de zwakkeren in onze directe omgeving samen oplossen. Het staat iedereen vrij om zelf te bepalen hoe en hoeveel hij bijdraagt: dat kan door vrijwilligerswerk, maar ook door giften en legaten.

In het jaarverslag 2017 kunt u lezen hoe de inkomsten en inzet van medewerkers werden ingezet ter bestrijding van armoede en voor hulp aan dak- en thuislozen, vluchtelingen en gehandicapten. In de Zeven werken van barmhartigheid kunt u lezen wat de drijfveren van de diaconie zijn en welke behoeften er op dit moment zijn.

Wilt u het werk van de diaconie steunen, dan kunt u:

  • vrijwilliger worden (neem contact met ons op)
  • geven bij collecten in de kerk
  • een gift overmaken op rekening NL52 INGB 0000 902639 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen (uw gift is voor de belasting aftrekbaar) of via automatische incasso
  • legaat opnemen in uw testament (neem voor meer informatie¬†contact op met diaconaal predikant Paul Oosterhoff, tel. 024 – 322 8480)

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!