Protestantse Diaconie Nijmegen

Dak- en thuislozen

De diaconie heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een organisatie waar dak- en thuislozen terecht kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied. Door hun plek in de samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen.

Twee ochtenden per week houdt de diaconie speciaal voor deze doelgroep een inloopspreekuur Sociale Zorg. De spreekuren zijn op maandag- en donderdagochtend van 09.00-11.00 uur in de Lutherse kerk (Prins Hendrikstraat 79).

Tijdens deze spreekuren kunnen dak- en thuislozen terecht voor budgetbeheer en diverse hulpvragen met betrekking tot maatschappelijke vaardigheden, waarover niet alle daklozen beschikken. Het betreft bijvoorbeeld de procedure voor het aanvragen van een daklozenuitkering, zorgtoeslag of het instandhouden van het benodigde postadres. Ook geeft de diaconie regelmatig een kleine financiële ondersteuning om daklozen te helpen die nergens anders terecht kunnen.

Om dit werk goed te kunnen doen beschikt de diaconie over een breed netwerk van contacten met de verdere hulpverlening voor dak- en thuislozen in Nijmegen.

Straatmensen voor Straatmensen

Stichting Straatmensen voor straatmensen, waarmee de diaconie een nauw contact onderhoudt (de diaconaal predikant is al jarenlang voorzitter van deze stichting en ook onze penningmeester is bestuurslid) verzorgt met een grote groep vrijwilligers het uitdelen op straat van eenvoudig eten en tweede handskleding op gezette tijden.
Meer informatie: www.straatmensen.nl

De Verwondering

Eens in de twee weken wordt er ook in het Koffiehuis de Verwondering een daklozenmaaltijd gehouden, klaargemaakt door een groep vrijwilligers.
Meer informatie: www.de-verwondering.nl

Stichting Kruispunt

Stichting Kruispunt is gericht op de levensvragen van de daklozen. Ze organiseren kerkdiensten en creatieve momenten, daarnaast is er een pastor die met hen op dat terrein van de levensvragen in gesprek kan gaan.
Meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl

Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO)

In dit overlegorgaan zitten verschillende organisaties en een paar individuele daklozen om met elkaar de belangen van de daklozen in Nijmegen te behartigen.

Iriszorg

Veel van de officiële hulpverlening en maatschappelijke opvang van daklozen valt onder Iriszorg. Met de verschillende afdelingen van Iriszorg is op casus- en beleidsniveau veel contact.

Leger des Heils

Eind 2010 heeft ook het Leger des Heils weer een vestiging voor hulpverlening in Nijmegen. Een Domushuis geeft vanaf die tijd onderdak aan een 15 tal daklozen. We hebben van het begin af aan intensief contact.