Dak- en thuislozen

De diaconie heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een organisatie waar dak- en thuislozen terecht kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied. Door hun plek in de samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen.

Eén ochtend per week houdt de diaconie speciaal met de hulpverlening voor deze doelgroep een inloopspreekuur Sociale Zorg. Dit spreekuur is op maandagochtend van 09.30-10.30 uur in de Lutherse kerk (Prins Hendrikstraat 79).

Tijdens deze spreekuren kunnen dak- en thuislozen terecht met diverse hulpvragen over maatschappelijke vaardigheden, waarover niet alle daklozen beschikken. Het betreft bijvoorbeeld de procedure voor het aanvragen van een daklozenuitkering, zorgtoeslag of het instandhouden van het benodigde postadres. Ook geeft de diaconie regelmatig een kleine financiële ondersteuning om daklozen te helpen die nergens anders terecht kunnen.

Om dit werk goed te kunnen doen beschikt de diaconie over een breed netwerk van contacten met de verdere hulpverlening voor dak- en thuislozen in Nijmegen.

Samenwerkingsverbanden

Straatmensen voor Straatmensen

Stichting Straatmensen voor straatmensen, waarmee de diaconie een nauw contact onderhoudt (de diaconaal predikant was jarenlang voorzitter van deze stichting) verzorgt op gezette tijden met een grote groep vrijwilligers het uitdelen op straat van eenvoudig eten en tweede handskleding.
Meer informatie: www.straatmensen.nl

Voedselbank

Mensen met financiële problemen kunnen zich aanmelden bij de Voedselbank voor een steuntje in de rug.
Meer informatie: www.voedselbanknijmegen.nl

Stichting Kruispunt

Stichting Kruispunt is gericht op de levensvragen van de daklozen. Ze organiseren kerkdiensten en creatieve momenten, daarnaast is er een pastor die met hen op dat terrein van de levensvragen in gesprek kan gaan.
Meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl

Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO)

In dit overlegorgaan zitten verschillende organisaties en een paar individuele daklozen om met elkaar de belangen van de daklozen in Nijmegen te behartigen. Jaarlijks wordt op Werelddaklozendag in oktober ook een daklozendag in Nijmegen georganiseerd door dit NDO.

Iriszorg

Veel van de officiële hulpverlening en maatschappelijke opvang van daklozen valt onder Iriszorg. Met de verschillende afdelingen van Iriszorg is op casus- en beleidsniveau veel contact.

Leger des Heils

Eind 2010 heeft ook het Leger des Heils weer een vestiging voor hulpverlening in Nijmegen. Een Domushuis geeft vanaf die tijd onderdak aan een 15 tal daklozen. We hebben van het begin af aan intensief contact.

Protestantse Gemeente te Nijmegen
Meer informatie: www.pkn-nijmegen.nl

Raad van Kerken Nijmegen en Omstreken
Meer informatie: www.raadvankerkennijmegen.nl

Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen
Meer informatie: www.rlrnijmegen.nl

Landelijke Kerk in Actie
Meer informatie: www.kerkinactie.nl

SchuldWegWijzer
Meer informatie: www.schuldwegwijzer.nl

Interlokaal
Meer informatie: www.hilrapport.nl

Vluchtelingenwerk
Meer informatie: www.svmg.nl

Stichting Het Kruispunt
Meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl